top of page

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is voor het laatst aangepast op 31-03-2021.

In deze privacyverklaring (Privacybeleid) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Wij raden je aan dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Via onze websitereservaties of tegoedbonreservaties worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

PHOTO WALKS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

PHOTO WALKS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij je eerst om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij jouw recht respecteren om uw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het reserveren van een workshop of het gebruik van een tegoedbon verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Deze kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Telefoonnummer

 • Factuuradres

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens

 • IP-adres

 • Orderhistorie

 • NAW-gegevens

Doeleinden

Het reserveren van een workshop of het gebruik van een tegoedbon houdt in dat er gegevens worden uitgewisseld.

 • Afhandelen bestelling

Om de reservering of bestlling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw NAW-gegevens.

 • Afhandelen betaalverkeer

Om de betaling van de reservering of de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw betaalgegevens.

 • Communicatie

Om de communicatie omtrent jouw reservering, bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.

 • Uitvoering wettelijke plicht

Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij jouw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

 • Marketing (indien toestemming)

Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.

 • Fraudepreventie

Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van jouw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van jouw reservering of bestelling, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, bv., maar niet beperkt hiertoe, om de betaling af te handelen.

Hierover lees je meer in deze privacyverklaring.


Reclame

Wij kunnen je na jouw toestemming via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van PHOTO WALKS.

Contact

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon en social media).

Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag.

Nieuwsbrief

Wij bieden mogelijks een nieuwsbrief waarmee wij jou en andere geïnteresseerden  informeren over onze workshops en/of overige diensten.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij geven geen gegevens door aan derden.

 

Moesten wij in de toekomst beslissen om jouw gegevens door te geven aan eventuele partners, dan zullen deze partners betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen deze onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld.

 

De veilige verwerking van jouw gegevens zal dan worden gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen PHOTO WALKS en de partner.

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden.

Cookies

Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner).

www.photowalks.be maakt gebruik cookies.

Gebruik van onze website of reserveringsprocedure vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser.

Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van deze partijen.

Voor meer informatie omtrent onze cookies verwijzen wij je naar onze cookie policy.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bv. de fiscale bewaarplicht).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden.

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Het is daarom aanbevolen om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, opdat je steeds van deze wijzigingen op de hoogte zou zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Je kan ons ook een verzoek toesturen om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens wil beperken of laten verwijderen.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij jou vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze cookies terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser.

Indien de bij nazicht jouw gegevens niet zouden kloppen, kan je ons ook verzoeken om de gegevens te wijzigen.

 

16 of jonger?

We beschermen de privacy van kinderen onder de 16 jaar. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan vooraf toestemming aan je ouder/voogd als je ons persoonlijke informatie geeft, of een reservering wil plaatsen.

Privacy Commissie 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Privacy Commissie.

Contactgegevens

PHOTO WALKS - Statiestraat 60, bus 2 - 2600 Berchem - België - marc@photowalks.be

bottom of page