top of page

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 31-03-2021.
 

Het volgende is van toepassing op elke bezoeker, en ieder persoon die toegang zoekt en gebruik maakt van de webstie www.photowalks.be, inclusief de daar aangeboden inhoud en diensten.

Door deze website te gebruiken, een bestelling te plaatsen, of door een workshop te reserveren of eraan deel te nemen, verklaar je je volledig akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1 - Onderhoud, beheer, copyright, wijzigingen en herzieningen

1.1 - Onderhoud & Beheer website

De inhoud van www.photowalks.be wordt regelmatig aangepast en onderhouden. 

Informatie en of documenten beschikbaar op www.photowalks.be kunnen te allen tijde worden gewijzigd of geüpdatet.

 

Deze website en haar inhoud zijn gepubliceerd onder de controle en verantwoordelijkheid van de websitebeheerder.

Neem contact op met de beheerder om de volledige websiteinformatie na te gaan.

1.2 - Copyright & IE

www.photowalks.be valt onder Belgische en internationale wetgeving met betrekking tot copyrights en intellectuele eigendom (IE).

Alle rechten voor de reproductie van tekst, logo’s en afgeleiden, foto's, illustaties, figuren, afbeeldingen, databanken, etc. zijn onderworpen aan de wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom.

 

Alle reproductie, als ook het gebruik, alle uitbating, in het geheel of gedeeltelijk, van alle elementen hier aangehaald, is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Marc Van Troostenberghe.

1.3 - Wijzigingen en herzieningen van de Algemene Voorwaarden

PHOTO WALKS behoudt het recht om op alle vlak en op ieder moment en zonder specifieke berichtgeving en zonder waarschuwing de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

(Dit kan bijvoorbeeld zijn om deze aan te passen aan de veranderingen van onze website of aan wijzigingen in het aanbod van onze workshops.)

We raden daarom de bezoeker aan deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Aangepaste Algemene Voorwaarden zijn per direct geldig op het moment dat ze gepubliceerd worden door PHOTO WALKS.

Door het blijven gebruik maken van deze website ben je automatisch akkoord met eventueel gemaakte wijzigingen.

Door het deelnemen aan een workshop ben je automatisch akkoord met eventueel gemaakte wijzigingen.

 

 

2 - Reserveringen, annuleringen, terugbetaling, facturatie, prijzen, workshops & praktische details, tegoedbons

2.1 - Workshops reserveren & betalen

PHOTO WALKS slaat geen bankgegevens op op haar servers of website.

Wanneerje een workshop reserveert, of een tegoedbon gratis inruilt, wordt jouw betaling, of gratis inruiling, afgehandeld binnen het beveiligde platform van Paypal®, WIX of STRIPE.

Deze betaalplatformen verzorgen een veilige betaling o.a. via kredietkaart, bancontact of via jouw Paypal-account wanneer je een workshop reserveert.

Jouw transactie en gegevensbeheer is dan beveiligd en gegarandeerd binnen de voorwaarden van de respectievelijk gebruikte platformen.

2.2 - Praktische details voor de workshops

PHOTO WALKS zal je als deelnemer in een periode van minstens 8u voor aanvang van de workshop per e-mail (of telefonisch) op de hoogte brengen van de praktische details van de workshop m.b.t.: mee te brengen benodigdheden, naam en telefoonnummer van de docent, de datum, het tijdstip, en de exacte locatie van samenkomst.

 

Soms gebeurt het dat e-mails niet toekomen, niet zijn verzonden, of door spamfilters worden weerhouden. Indien je de dag van aanvang van de workshop geen praktische informatie hebt ontvangen van ons, geef ons dan een seintje per telefoon of per e-mail! Wij doen dan nog het nodige om jou te informeren. 

2.3 - Wijziging of annulering van een workshop door PHOTO WALKS

PHOTO WALKS heeft het recht om tot 10 dagen voor aanvang van een workshop de datum te wijzigen of de workshop te annuleren.

De deelnemers van een getroffen workshop zullen dan via e-mail of telefonisch geïnformeerd worden.

Indien er een workshopwijziging is, of als de workshop wordt geannuleerd, zal je als deelnemer worden vergoed met een tegoedbon van PHOTO WALKS, of zal PHOTO WALKS jou een andere workshop aanbieden op een andere datum.

In het geval dat de aangeboden workshop op de gewijzigde datum jou niet schikt, ontvang je per e-mail een tegoedbon van PHOTO WALKS waarmee je zelf een beschikbare nieuwe workshop kan reserveren.

Jouw betaling voor de workshop wordt in dit geval steeds vergoed met een tegoedbon. (Zie ook 2.9.)

2.4 -  Last minute-wijzigingen bij slecht weer, overmacht of ziekte door PHOTO WALKS

Indien een workshop in het geheel of gedeeltelijk buiten plaatsvindt, dan beslist PHOTO WALKS of het weer en andere omstandigheden geschikt zijn voor het doorgaan van de workshop.

In geval van overmacht, ziekte, of indien de weersvooruitzichten te slecht zijn voor personen of cameramateriaal, gedurende de hele duur van de workshopssessie, dan zal je via telefoon en/of e-mail verwittigd worden van een annulering. 

Indien een workshop last-minute wordt geannuleerd of gewijzigd, zal je als deelnemer worden vergoed met een tegoedbon van PHOTO WALKS, of zal PHOTO WALKS jou een andere workshop aanbieden op een andere datum.

In het geval dat de aangeboden workshop op de gewijzigde datum jou niet schikt, ontvang je per e-mail een tegoedbon van PHOTO WALKS waarmee je zelf een beschikbare nieuwe workshop kan reserveren.

Jouw betaling voor de workshop wordt in dit geval steeds vergoed met een tegoedbon. (Zie ook 2.9.)

2.5 - Annulering van deelname aan een workshop door een deelnemer

Het deelnemersaantal van onze workshops is bewust zeer beperkt gehouden om de kwaliteit ervan te kunnen garanderen. Eens dit beperkte deelnemersaantal bereikt is, worden nieuwe reserveringen geweigerd.

Een deelnemer kan een een gereserveerde workshop annuleren en voor het volledige bedrag vergoed worden tot maximaal één maand (30 kalenderdagen) voorafgaande aan de dag van de aanvang van de gereserveerde workshop.

Op die manier kunnen we nog proberen om jouw vrijgekomen plaats opnieuw aan te bieden aan een andere deelnemer.

Indien je een workshop annuleert na het verstrijken van deze termijn van één maand (30 kalenderdagen voorafgaande aan de dag van de aanvang van de gereserveerde workshop), is het voor ons op korte termijn te moeilijk om nieuwe deelnemers te vinden.
Daarom zijn vergoedingen voor annuleringen van workshop-reservervaties niet meer mogelijk na het verstrijken van deze termijn van één maand.

 

Indien de deze termijn van één maand is verstreken, kan tot één week voorafgaande aan de dag van de aanvang van de workshop een wijzigingsverzoek worden verstuurd, zoals beschreven in 2.6.

2.6 - Wijziging van een workshopreservering door een deelnemer

Wijzigingen van een deelname aan een workshop zijn toegestaan tot één week voorafgaande aan de dag van de aanvang van de workshop.

Om een workshopreservering te wijzigen, stuur je een schriftelijk wijzigingsverzoek naar marc@photowalks.be.

Op basis van jouw wijzigingsverzoek zorgt PHOTO WALKS in overleg met jou voor een plaatsje in een andere workshop.

Indien je een wijzigingsverzoek hebt geplaatst en je een nieuwe plaats hebt aanvaard in een alternatief-voorgestelde workshop, kan deze achteraf niet meer worden gewijzigd.

In het geval je nog niet weet  welke toekomstige workshop of datum voor jou zou schikken, dan ontvang je per e-mail een tegoedbon van PHOTO WALKS waarmee je zelf een beschikbare nieuwe workshop kan reserveren. Op deze manier wordt jouw betaling in dit geval steeds vergoed met een tegoedbon of workshop.  (Zie ook 2.9.)

Indien de termijn van één week voor de initieel gereserveerde workshop is verstreken, kan je als deelnemer niet langer annuleren of een wijziging aanvragen en hiervoor gecompenseerd worden. Dit is omdat we dan niet genoeg tijd hebben om nieuwe deelnemers te vinden. 

2.7 Last-minute complicaties gerelateerd aan deelname van een deelnemer

De workshop start op het opgegeven tijdstip. Moest je meer dan 15 minuten te laat zijn voor de aanvang van een workshop, kan het zijn dat de groep reeds op pad is.

Dit hoeft dit geen onoverkomelijk probleem te zijn.

Je kan ons, of de docent, in zo'n geval opbellen, zodat we kunnen proberen om af te spreken om elkaar op een bepaald punt en tijdstip van het traject te treffen tijdens het verloop van workshop-wandeling. Op die manier kun je dan hopelijk spoedig aanpikken en het verdere verloop van de workshop bijwonen.  We zoeken samen een haalbare oplossing!

We trachten hierin flexibel te zijn, maar PHOTO WALKS treft in geen geval geen schuld als je je op een andere locatie begeeft dan gecommuniceerd via de praktische details, of wanneer je bv. jouw fototoestel bent vergeten, of niet tijdig aanwezig kan zijn, of geheel niet aanwezig kan zijn, omwille van gezondheidsredenen, ziekte, file, treinvertraging, parkeerproblemen of een vorm van overmacht; noch heb je als deelnemer dan recht op eender welke compensatie.

2.8 - Workshopsduur en deelnemersaantal

De exacte duur van de workshops is een richtlijn, maar bedraagt minstens het aantal aangegeven uren.

Als er meer of minder deelnemers zijn, zal de beschikbare tijd worden gespendeerd aan een groter of kleiner aantal deelnemers.

Afhankelijk van het aantal deelnemers, is er tijdens de oefeningen meer of minder tijd per deelnemer beschikbaar.

Door het aantal workshop-deelnemers te beperken tot maximaal 5, of minder indien van kracht zijnde COVID 19-richtlijnen dit voorschrijven, waarborgt PHOTO WALKS de kwaliteit van de workshops.

2.9  PHOTO WALKS tegoedbons, de uitgave en het gebruik

Een PHOTO-WALKS tegoedbon is een digitale tegoedbon met een unieke code die een kredietwaarde bij PHOTO WALKS vertegenwoordigt waarmee je een deelnameplaats in een beschikbare workshop kan reserveren.

Elke PHOTO WALKS tegoedbon kan éénmalig gebruikt worden voor het reserveren van één deelnameplaats in één PHOTO WALKS workshop, zonder dat hier verdere kosten aan zijn verbonden.

Wij geven onze PHOTO WALKS tegoedbons digitaal uit en bezorgden deze aan jou per e-mail.

Om jouw tegoedbon in te ruilen (te gebruiken) selecteer je een beschikbare workshop naar keuze uit onze agenda en doorloop je de reserveringsprocedure.

Alvorens de betaling te vervolledigen, geef je de unieke code van jouw tegoedbon op in het veld 'kortingscode'.  Druk vervolgens op de knop 'Betaal nu'.

Op deze wijze wordt je korting in mindering gebracht en kan je jouw deelnameplaats volledig gratis boeken.

Je kan ook marc@photowalks.be contacten bij vragen. Stuur dan een e-mail met jouw gegevens en de details van jouw workshopkeuze, alsook de code van jouw in te ruilen tegoedbon mee.

PHOTO WALKS controleert jouw tegoedbon alsook de beschikbaarheid van de workshop en  zorgt er voor dat jouw deelname plaats wordt toegekend in de workshop van jouw keuze, zonder verdere kosten.

Tegoedbons van PHOTO WALKS hebben geen vervaldatum en kunnen worden benut voor het reserveren van beschikbare workshops, zolang deze worden georganiseerd.

Moesten er geen workshops beschikbaar zijn, of moest deze dienst worden stopgezet, dan wordt hiervoor geen verdere vergoeding of compensatie voorzien.

PHOTO WALKS tegoedbons kunnen op geen enkele manier worden terugbetaald.

 

2.10 - Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Bij het reserveren van een workshop via onze website zijn alle prijzen inclusief BTW.

De BTW staat altijd apart gespecificeerd op onze facturen.

 

2.11 - Zakelijke reserveringen

Als je een workshop zakelijk wil reserveren, kun je jouw bedrijfsgegevens doormailen op marc@photowalks.be, of kun je jouw BTW-nummer vermelden bij het plaatsen van jouw reservering. 

We maken dan een factuur met je bedrijfsgegevens voor je op. Hiermee kan je de aanbetaalde BTW terugvragen via jouw belastingaangifte. 

Wanneer je een particuliere reservering op onze website hebt geplaatst maar een zakelijke reservering wenste uit te voeren, kunnen we achteraf nog de factuur aanpassen door het BTW-nummer van jouw bedrijf toe te voegen.

Let wel: deze aanpassing kunnen we enkel binnen de 7 dagen voorafgaande aan het afsluiten van het kwartaal doorvoeren voor jou. Helaas kunnen wij geen aanpassingen op een factuur aanbrengen nadat het kwartaal werd afgerond. 

 

2.12 - Ik ben mijn factuur kwijt. Kan ik hier een kopie van krijgen?

Natuurlijk! Stuur een e-mail naar marc@photowalks.be met daarin het ordernummer en/of je adresgegevens zodat PHOTO WALKS jouw reservering en factuur kan opzoeken.  We sturen de factuur vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail toe.

 

Contactgegevens 

Als je vragen hebt rond de Algemene Voorwaarden, rond workshops, of in het algemeen, kan je ons contacteren via onze PHOTO WALKS contactpagina, of via onderstaande contactgegevens.

Naam: Marc Van Troostenberghe

Adres: Statiestraat 60, bus 2, 2600 Berchem.

Email: marc@photowalks.be

BTW Nummer: BE 0512 998 257

Als je contactgegevens of persoonlijke informatie met ons deelt via e-mail of ons contactformulier, gebruiken we jouw informatie enkel voor het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken.

Op geen enkel moment delen we jouw persoonlijke informatie met derden, zonder hiervoor jouw uitdrukkelijke goedkeuring vooraf te hebben ontvangen! 

bottom of page